Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Juridische kennisgeving

Deze kennisgeving geeft de gebruiksvoorwaarden van deze website www.listerine.be weer. Deze website wordt beheerd door Johnson & Johnson Consumer N.V., Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse, KBO nr. 0401.955.033, E-Mail. Door de website www.listerine.be te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Johnson & Johnson Consumer N.V. behoudt zich evenwel het recht voor om de gebruiksvoorwaarden of delen ervan te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Deze wijzigingen zullen u echter steeds worden meegedeeld via deze kennisgeving. Wij raden u dus aan regelmatig de gebruiksvoorwaarden van deze website na te kijken. Door de website opnieuw te gebruiken nadat er wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden zijn aangebracht, gaat Johnson & Johnson Consumer N.V. er vanuit dat u instemt met deze wijzigingen. Indien u niet met de gebruiksvoorwaarden instemt, moet u deze website niet gebruiken.

Beperkingen van het gebruik van de inhoud

Deze website is enkel voor gezondheidswerkers toegankelijk. Alle informatie op deze site wordt wereldwijd beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Johnson & Johnson Consumer N.V. is eigenaar of licentienemer van deze rechten, waardoor de volledige inhoud van de website beschermd is door de toepasselijke wetten. U mag de informatie op deze site enkel en alleen downloaden voor persoonlijk gebruik zonder commerciële doeleinden. Informatie aanpassen of in de toekomst zelf publiceren is daarbij niet toegestaan. De inhoud van de site mag in geen enkel ander geval worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande toestemming van Johnson & Johnson Consumer N.V..

De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, productaankleding en producten die op deze site worden vermeld en getoond, zijn beschermd, zowel in de Benelux als internationaal. Geen enkele ervan mag worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Johnson & Johnson Consumer N.V., behalve om de producten of diensten van Johnson & Johnson Consumer N.V. te onderscheiden.

Doelstellingen van de website

Johnson & Johnson Consumer N.V. zal de nodige inspanningen leveren om up-to-date en juiste informatie op deze website te plaatsen, maar onthoudt zich van uitspraken, garanties of beloftes over de juistheid, gangbaarheid of volledigheid van de geleverde informatie. Johnson & Johnson Consumer N.V. is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het al dan niet toegang krijgen tot de website, of als gevolg van het vertrouwen dat u in de informatie op de website heeft gesteld. Deze website voorziet eventueel links of verwijzingen naar andere sites, maar Johnson & Johnson Consumer N.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke andere sites.

Virus

Alle op deze website geplaatste gegevens werden op de aanwezigheid van toen bekende virussen onderzocht en regelmatig onderzocht op de aanwezigheid van naderhand bekende virussen. Johnson & Johnson Consumer N.V. kan evenwel het virusvrij zijn niet waarborgen rekening houdend met de risico’s eigen aan het gebruik van het Internet.

Aansprakelijkheid

Tenzij er sprake is van opzet, is Johnson & Johnson niet aansprakelijk voor:

  • enige schade geleden door technische moeilijkheden van deze website, inzonderheid omwille van virussen, systeemonderbrekingen, derde websites waarnaar wordt verwezen of die naar deze websites verwijzen;

  • enige schade veroorzaakt aan uw informaticasysteem en enig verlies van informatie door het downloaden van elementen van deze Website;

  • enige schade veroorzaakt door interactieve toepassingen;

  • enige schade verbonden met het gebruik van deze website en waarvan de hoofdoorzaak een geval van overmacht is, dan wel daden of derden die niet door Johnson & Johnson Consumer N.V. worden gecontroleerd;

  • enige schade veroorzaakt door, wat betreft de medische informatie, materiële fouten in de informatie en gegevens die zich op de website bevinden, en wat betreft de anderer gedeelten, elke fout in deze informatie en gegevens;

  • elke schade veroorzaakt door fouten die u begaat bij het gebruiken van deze website;

  • elke schade veroorzaakt door uw inschatting van de gegevens in informatie op deze website.

Privacy

Alle communicatie die u naar deze website stuurt, wordt beheerd volgens de Internet Privacybeleid van deze website. Het is vrij om de inhoud van die communicatieboodschappen - ook als het om ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow gaat - te gebruiken voor eender welk doel dat bij het begin van de communicatie-uitwisselingen wordt vermeld. Zulke doelen kunnen de ontwikkeling, de productie en de marketing van nieuwe producten of diensten zijn.

De zender van eender welke boodschap naar deze website of naar Johnson & Johnson Consumer N.V. is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie van zijn of haar boodschap, ook voor de waarheid en de juistheid van de gegevens. 
Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze website op deze gebruiksvoorwaarden zal enkel bij de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel aanhanging kunnen worden gemaakt, en u onderwerpt zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor de doeleinden van dergelijke vordering.

Algemene bepalingen

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, of voor enig andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze gebruiksvorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere gebruiksvoorwaarden te beïnvloeden.